Menu Zamknij

Tabliczki ostrzegawcze / Znaki BHP

tabliczki ostrzegawcze bhp producent

Tabliczki ostrzegawcze i inne oznaczenia bezpieczeństwa

Tabliczki ostrzegawcze, podobnie jak i pozostałe znaki BHP, stanowią bardzo ważny element oznaczenia miejsca pracy praktycznie w każdej firmie. Są one wymagane w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, które reguluje polskie prawo. Dlatego też codziennie spotykamy je w zakładach pracy, szkołach, sklepach i wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Oferujemy zatem Państwu wytwarzane przez nas najwyższej jakości znaki i tablice zgodne z krajowymi jak i międzynarodowymi normami. Nasze tabliczki z pewnością ułatwią przemieszczanie się po obiektach, pomogą uchronić się przed niechcianym wypadkiem oraz będą stanowić ochronę przed czynnikami zagrażającymi zdrowiu i życiu pracowników i innych osób przebywających na danym obszarze.

Tabliczki ostrzegawcze i inne rodzaje znaków bhp

Standardowo wyróżniamy cztery kategorie znaków bezpieczeństwa. Różnią się one kształtem oraz kolorystyką. Umieszczony na nich intuicyjnie rozumiany piktogram, stanowiący znak pisma obrazkowego ma na celu chronić ludzi wszelkich narodowości. Do podstawowych kategorii zaliczamy:


Tabliczki ostrzegawcze – żółte trójkąty z czerwoną obwódką i czarnym piktogramem w środku. Jak sama nazwa wskazują mają one na celu ostrzegać przed konkretnym zagrożeniem, np. porażeniem prądem elektrycznym, promieniowaniem czy substancjami toksycznymi.

Znaki zakazu – białe koła z czerwoną obwódką i czarnym, przekreślonym na czerwono piktogramem. Informują one ludzi o zabronionych na danym obszarze czynnościach zabronionych, np. zakazem palenia tytoniu, używania otwartego ognia lub zakazem picia wody, ponieważ jest ona niezdatna do spożycia.

Znaki nakazu – niebieskie koła z białym piktogramem w środku. Ich zadaniem jest poinformowanie człowieka o właściwym postępowaniu na danym stanowisku, np. poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, typu rękawiczki czy okulary ochronne.

Znaki informacyjne – zielone kwadraty z białą obwódką i białym piktogramem. Dzięki nim nie mamy wątpliwości co do kierunku ewakuacji oraz łatwo możemy zlokalizować potrzebne przedmioty typu apteczka czy defibrylator AED.

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Wykonujemy ponadto wszelkie znaki, które chronią ludzi przed skutkami pożarów. Są to zarówno znaki informujące np. o rozmieszczeniu sprzętu ppoż. jak i tabliczki ostrzegawcze przykładowo przed materiałami łatwopalnymi.

Do wymienionych wyżej znaków i tabliczek dodatkowo za zamówienie Klienta produkujemy tabliczki z opisami słownymi. Stanowią one jeszcze bardziej dokładne informowanie o zachowaniu szczególnej ostrożności i opisują szczegółowo potencjalne niebezpieczeństwo.

icon_1

Miła i fachowa
ubsługa

icon_2

Technologia
przyszłości

icon_3

Personalizacja
produktów

icon_4

Szeroka
oferta

icon_4

Szybka realizacja
zamówień

Szybki kontakt!
+
Wyślij!